cultură politeism

Lemuria și Cultul Strămoșilor

Lemuria avea loc în trei zile diferite din luna mai. Pe nouă, unsprezece și treisprezece ale acelei luni, gospodarii romani ofereau daruri strămoșilor lor decedați pentru a se asigura că aceștia nu îi bântuie. Marele poet Ovidius a consemnat festivalurile romane în opera sa „Fasti”. În secțiunea sa despre luna mai, el a discutat despre Lemuria.